DET TAVSE FLERTAL - ET ARRANGEMENT OM DISKRIMINATION

19. september 2017

 

Et arrangement, der gennem filosofiske, sociologiske, normbrydende, underholdende oplæg og personlige fortællinger undersøgte diskrimination – og mekanismerne bag. Nedenfor kan du se programmet for arrangementet og tankerne bag. 

 

PROGRAM

Indledning ved Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev

Oplæg ved:

- Mads Ananda Lodahl - forfatter, foredragsholder og ødelægger af Den Heteroseksuelle Verdensorden

- Khaterah Parwani - talskvinde, juridisk rådgiver for Exitcirklen og leder af ExitMentor

- Saman Atter Motlagh - psykolog, filosof og debattør

To monologer om diskrimination af Zarife Øzcan og Hamun Maghsodlo fra C:NTACT

Vært og moderator: Natasha Al-Hariri, jurist og selvstændig

 

OM ARRANGEMENTET

Diskrimination er en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre på baggrund af eksempelvis køn, hudfarve, religion, seksuel orientering, handicap, etnisk oprindelse eller andet. Bliver man udsat for diskrimination, betyder det, at man ikke har de samme muligheder som alle andre i samfundet, fx i skolen eller på arbejdspladsen.

En undersøgelse fra Københavns Kommunes viser, at 24 pct. af alle unge københavnere har oplevet diskrimination inden for det seneste år. For unge med anden etnisk baggrund end dansk gælder det for 43 pct.

De negative konsekvenser af diskrimination kan tage mange former, for dem, der oplever det.

Med dette arrangement stiller Os Imellem skarpt på diskriminationens væsen, og hvilke mekanismer der ligger bag diskrimination?

- Hvordan bliver vi bedre til at sige fra over for diskrimination – hvad enten vi oplever det på egen krop eller overværer det?

- Kan man tale om, at der findes et tavst flertal, som kunne spille en vigtig rolle i kampen mod diskrimination, hvis det aktiveres?

- Og hvordan undgår vi, at politisk korrekthed bliver et benspænd?

 

Det er nogle af de spørgsmål, vil vi undersøge denne aften. Derfor giver vi ordet til filosofiske, sociologiske, samfundsrevsende, normbrydende, debatterende oplægsholdere inden for diskrimination. I deres oplæg vil de dykke ned i emner som majoritet vs. minoritet, straight world order, trangen til at generalisere, fordommenes magt, sprogets rolle og identitetsmarkørers magt.

Med formålet at blive klogere på diskrimination og mekanismerne bag. Derudover skal vi høre, hvordan diskrimination kan opleves og håndteres, igennem monologer præsenteret af to unge fra C:NTACT.

Til sidst vil både oplægsholdere og personlige fortællere komme på scenen for at tage imod spørgsmål fra salen i en afsluttende diskussion af, hvordan vi som individer – og som samfund – kan blive bedre til at undgå diskrimination af dem, der skiller sig ud fra majoriteten.

 

OM OS IMELLEM 

Os Imellem laver seks arrangementer om året, der stiller skarpt på samfundet omkring os, aspekter af ulighed og sociale udfordringer. Arrangementerne laves i samarbejde med forskellige organisationer, der arbejder med kultur eller sociale udfordringer. Os Imellem er støttet af Københavns Kommune, og Bremen Teater lægger scene til arrangementerne. Se mere på www.facebook.com/osimellem

DetTavseFlertal_1281x484_www.png